Όπως κάθε εθισμός, έτσι και ο εθισμός στο αλκοόλ

Η Υπνοθεραπεία είναι ο σύμμαχος σας στην αντιμετώπιση του εθισμού με το αλκοόλ αφού με την Υπνοθεραπεία μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο υποσυνείδητο και να αναγνωριστεί η αιτία του εθισμού. Με το να καταλάβουμε την ρίζα του προβλήματος έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε την καταστροφική συμπεριφορά αντικαθιστώντας την με μια πιο υγιή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ένα ραντεβού για συνεδρία.