Η Υπνοθεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική όσον αφορά τους εθισμούς. Το ποσοστό της επίδρασης που μπορεί να έχει κάποιος εθισμός σε κάποιο άτομο φτάνει μέχρι και το 95% και κυρίως το συναντάμε σε άτομα με ανασφαλείς προσωπικότητες – ίσως είχαν απογοητευθεί στην παιδική τους ηλικία ή έχουν βιώσει συναισθήματα απομόνωσης. Υπάρχουν πολλές τεχνικές Υπνοθεραπείας και Νευρογλωσσικού προγραμματισμού (NLP) που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των εθισμών και όλες έχουν τον ίδιο στόχο: να αποκτήσετε και πάλι τον έλεγχο.

Οι πιο κοινοί τύποι Εξάρτησης – Εθισμού είναι οι παρακάτω . Εάν έχετε κάποια Εξάρτηση – Εθισμό που δεν συγκαταλέγεται στη παρακάτω λίστα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εξάρτηση – Εθισμός στο αλκοόλ

Εξάρτηση – Εθισμός στη ζάχαρη

Εξάρτηση – Εθισμός στη σοκολάτα

Εξάρτηση – Εθισμός στο τζόγο