Ομαδικές συνεδρίες Κλινικής Υπνοθεραπείας online – μηνιαία συνδρομή

65.00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Κατηγορία:

Περιγραφή

* Κάθε συνδρομή ισχύει για ένα (1) άτομο
* Κάθε αγορά αφορά ομαδικές συνεδρίες Κλινικής Υπνοθεραπείας σε μηνιαία βάση και αφορά έναν (1) ημερολογιακό μήνα. Μεταφορά ή πάγωμα των συνεδριών από ένα μήνα σε έναν άλλο δεν είναι δυνατή.
* Η πληρωμή γίνεται στην αρχή κάθε μήνα και πριν από τη πρώτη συνέδρια
* Πριν από την πρώτη συνεδρία απαραίτητη η επικοινωνία με τον Κλινικό Υπνοθεραπευτή της ομάδας – Ευάγγελο Δαφόπουλο στο τηλέφωνο 2310 581038